Pályázatok Gyakornokok alkalmazása a Főző Szervíz Kft-nél

A Főző Szervíz Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a „Gyakornokok alkalmazása a Főző Szervíz Kft-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2018-03249 azonosítószámú pályázata során 19 780 800.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson a GINOP keretében. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt keretében 5 fő 25 év alatti foglalkoztatására került sor a cég gyöngyösi székhelyén.

A felvett gyakornokok közül 2 fő felszolgáló, 3 fő pedig szakács munkakörben került foglalkoztatásra 2019.02.01. és 2020.06.10. között. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornok bér- és járulékköltségére, valamint eszközbeszerzésre került felhasználásra. A projekt megvalósítása során 2 fő szakember került kijelölésre, akik vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltöttek be a gyakornokok mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az Egri Szakképzési Centrummal. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyen a támogatott gyakornokok 9 hónap alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalatunkat.

A gyakornokok felvétele a foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezte a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva. A projekt eredményeként 5 fő gyakornok, valamint 2 fő vállalati kapcsolattartó foglalkoztatása történt 9 hónapon keresztül. A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

A projekt 2019.02.01-én kezdődött, a projekt fizikai befejezésére 2020.06.10-án került sor.